ABPM Holter Ciśnieniowy

ABPM Holter Ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy – 24 godzinna analiza ciśnienia tętniczego (ang.: ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) umożliwia ocenę wartości ciśnienia tętniczego w różnych codziennych sytuacjach oraz dobowy rytm zmian ciśnienia. Analiza krzywej ciśnienia pozwala także ocenić skuteczność stosowanego leczenia.

Rejestrator oraz oprogramowanie do analizy firmy „SPACELABS” oraz „Oscar 2” firmy „SunTech Medical”.