Holter EKG

Holter EKG

Holter EKG – 24 godzinna analiza zapisu EKG. Ciągły zapis pozwala ocenić częstość akcji serca ( minimalną, maksymalną i średnią z całej doby), zaburzenia rytmu i przewodzenia, a także epizody niedokrwienia mięśnia sercowego (również tzw. ”niemego” niedokrwienia czyli nieodczuwanych przez badanego okresów niedokrwienia serca). W przypadku arytmii przewlekłych (np. migotanie przedsionków) pozwala ocenić skuteczność leczenia, jak i wykryć ewentualne zaburzenia rytmu spowodowane stosowanymi lekami. Analiza zmienności rytmu serca ocenia wpływ napięcia wegetatywnego układu nerwowego na rytm serca, dzięki czemu możemy przewidzieć ryzyko zdarzeń sercowych. U chorych z stymulatorem serca jest podstawowym narzędziem diagnozującym nieprawidłowa pracę stymulatora.

Rejestrator i oprogramowanie Cardioscan firmy Oxford.