Arkadiusz Tokarski

Arkadiusz Tokarski

Absolwent Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (1979-1983).
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (1983-1989).
Staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (1989-1990).

I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym III pod kierunkiem
dr Barbary Ciszewskiej – Olczak.
Od 1993 do 2008r. asystent na Oddziale Kardiologii w Kaliszu.
Od 1994r. w składzie zespołu implantującego stymulatory serca.
Od 1996r. pod kierunkiem dra n.med. Janusza Lecha Tarchalskiego szkoli się w zabiegach hemodynamicznych uzyskując uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej.

II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych uzyskany w 2002r. pod kierunkiem
dra n.med. Ryszarda Turkiewicza.
W 2006r. ukończone staże szkoleniowe do specjalizacji z kardiologii.
Od 2003-2008r. powołany na biegłego sądowego w dziedzinie kardiologii.
Od 2009 do 2011r. pracuje w Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu.
W 2012r. przenosi się do Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Pleszewskiego Centrum Medycznego.