Wiktor Tokarski

Lekarz Wiktor Tokarski

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2008 – 2014.
W 2015r. kończy staż podyplomowy i od 2016r. rozpoczyna specjalizację z kardiologii
pod kierunkiem dra n. med. Pawła Czai na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.