Test wysiłkowy

Test Wysiłkowy

Test wysiłkowy – właściwie elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Badanie polega na obciążeniu pacjenta fizjologicznym wysiłkiem na ruchomej bieżni z jednoczesną analizą zapisu EKG oraz monitorowaniem ciśnienia tętniczego. Badanie wykonuje się w celu wykrycia niedokrwienia mięśnia sercowego, oceny zaburzeń rytmu współistniejących z chorobą wieńcową oraz określenia wydolności fizycznej pacjenta, a także reakcji ciśnienia tętniczego na wysiłek fizyczny.

Bieżnia oraz system analizujący firmy ASPEL.